Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerine gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Özellikle, taşınmaz satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, alım-önalım-geri alım sözleşmeleri, taşınmazların sınırlı aynî haklarla (özellikle intifa hakkı, oturma hakkı, geçit hakkı, Türk parası ve yabancı para üzerinden ipotek hakları gibi haklarla) sınırlandırılması, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşümle ilgili sözleşmeler, üst hakkı, yap-işlet-devret sözleşmeleri, proje finansmanları bu alanlara örnek olarak gösterilebilir.

Kartal Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillere aile hukuku alanında özellikle boşanma davası, evliliğin iptali davası, bunlara bağlı olarak çocuk ile anne ve babası arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve nafaka, ayrılık davası, mal rejimi sözleşmeleri akdedilmesi ve tasfiye edilmesi, soy bağı uyuşmazlıklarından doğan davalar, evlât edinme, miras hukuku alanında ise özellikle miras paylarının belirlenmesi, terekenin tespiti, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras payının devri sözleşmeleri, muris muvazaası, miras şirketinin yönetimi, miras taksimi ve bu olguların şirketler bakımından etkileri gibi konularda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.