Hukuk büromuzda, işçi – işveren ilişkilerinin gerek sağlıklı bir şekilde kurulması gerekse de bu ilişkilerden ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların en âdil biçimde çözümü konusunda yerli ve yabancı müvekkillere hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bu alanlara, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, sözleşme görüşmelerinde müzakerelere katılma, şirket birleşme ve devralmaları sonucunda ortaya çıkabilecek iş hukukundan kaynaklanan sorunların çözümü, iş sözleşmesinin feshi hâlinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar örnek olarak gösterilebilir.