KTH Kapsamındaki Hizmetlerimiz :

Gayrimenkullerin kira sözleşmelerinin yapılması,

Gayrimenkulün teslim edilmesi,

Kira tahsilatlarının düzenli olabilmesi için takibi,

Kiracının tahliyesi sonrası gayrimenkulün teslim alınması,

Teslim alınan gayrimenkulün aboneliklerin feshinin sağlanması,

Yeniden kiralama çalışması,

Kira hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tahsilat, tahliye gereksinimi, gayrimenkule verilen zararın tazmini hususlarında avukatlık hizmeti.