Hukuk büromuzda, yerli ve yabancı müvekkillere ticaret hukuku ve şirketler hukukunun birçok alanında özellikle şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin kuruluşu, ticaret siciline tescili, ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi, ulusal veya uluslararası şirketlerin birleşmesi veya devralınması, joint-ventures, private equity, kurumsal yönetim (corporate governance), yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ve şirketlerin yeniden yapılandırılması gibi önemli konularda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.